نویسنده = نیازی پور، مرادعلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 10-17

اسکندر حسین پور؛ مرادعلی نیازی پور؛ سید محمد کاشف؛ قدرت اله باقری؛ یوسف منگشتی جونی