نویسنده = رزاقی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 15-28

10.30473/jsm.2019.44238.1304

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری


2. نقدی بر کتاب " نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش"

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 75-84

محبوبه جعفرزاده؛ محمد ابراهیم رزاقی


3. تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 49-58

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان


4. نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 44-48

محمد ابراهیم رزاقی