نویسنده = کاشف، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 10-17

اسکندر حسین پور؛ مرادعلی نیازی پور؛ سید محمد کاشف؛ قدرت اله باقری؛ یوسف منگشتی جونی


2. عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 32-43

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف