نویسنده = رضایی صوفی، مرتضی
تعداد مقالات: 13
2. ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه‌های ورزشی والیبال

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 29-40

10.30473/jsm.2019.42888.1286

سیاوش خداپرست؛ مرتضی رضایی صوفی؛ مریم کاظمی


3. تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی

دوره 5، شماره 3، بهار 1397، صفحه 49-62

مرتضی رضایی صوفی؛ علی اکبر خاصه؛ علی خاصه


5. مطالعه کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 50-57

عبدالحمید زیتونلی؛ مرتضی رضایی صوفی


7. بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 24-29

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی


8. تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 60-72

عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی


11. بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-67

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی


12. بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-49

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی


13. نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 26-33

زرگار محمدی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ یزدان سبحانی؛ سعید حاتمی