نویسنده = بهرامی پور، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 9-13

رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگری