نویسنده = صمدی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 48-55

محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا