نویسنده = مصطفایی، فردین
تعداد مقالات: 2
1. نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 55-60

سالار مرادی؛ محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی


2. نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 48-55

محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا