نویسنده = قاسمی، سیدحمید
تعداد مقالات: 20
3. مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب

دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 89-100

حمید قاسمی؛ محمد پورکیانی؛ مهناز صباغ نوین


4. مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 27-36

حمید قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمیدرضا سلیمانی


8. مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 30-38

حامد نظرویسی؛ حمید قاسمی؛ سردار محمدی


10. نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 22-31

لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ رضا حاجی ابراهیمی


12. بررسی وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه‌های ایران تا پایان سال 1393

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 21-29

فاطمه دولتشاه؛ رضا صابونچی؛ حمید قاسمی


14. وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 41-48

حدیث فاعلی؛ رضا صابونچی؛ حمید قاسمی


16. تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 9-16

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور


18. تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 23-30

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا شاکرمی؛ سید سعید حسینی


20. نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-44

رسول نظری؛ حمید قاسمی