نویسنده = تپه رشی، گیتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 53-60

گیتی تپه رشی؛ شایسته حقیقی؛ زهرا عبدالوهاب