نویسنده = بخشودنی ها، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 34-39

بهمن عسگری؛ علی ضیایی؛ ایمان بخشودنی ها