نویسنده = عسگری، بهمن
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 9-16

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور


2. مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 9-13

رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگری


4. تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 34-39

بهمن عسگری؛ علی ضیایی؛ ایمان بخشودنی ها