نویسنده = شتاب بوشهری، سیده ناهید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-18

مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری