نویسنده = عزیزیان کهن، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی بانوان استان اردبیل

دوره 7، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 76-85

10.30473/jsm.2020.50541.1373

فرزاد نوبخت؛ اکرم فریدی؛ عباس نقی زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن