نمایه نویسندگان

آ

 • آنت، زینب بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 40-47]

ا

 • اسمعیلی، نرگس اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 45-52]
 • اشرف خزائی، علی شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-39]
 • الهی، علیرضا تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 51-62]
 • امامی، مینا تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما( [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 20-28]

ب

 • بخشودنی ها، ایمان تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-39]
 • بخشوده نیا، ایمان تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 51-62]
 • بهرامی پور، بهرام مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 9-13]

پ

 • پورامینی، روح الله دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-23]

ت

 • تپه رشی، گیتی تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]
 • توکلی، سید کمال میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]

ج

 • جعفری، افسر مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 24-31]

ح

 • حاتمی، سعید نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • حیدری نژاد، صدیقه تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-18]
 • حسینی، سید سعید تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-30]
 • حقیقی، شایسته تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]
 • حمیدی، مهرزاد مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 24-31]

خ

 • خالدیان، محمد نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 48-55]
 • خالدیان، محمد نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-60]

د

 • دادخواه، ایرج نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-13]
 • دادرس، محمد ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-70]

ر

 • رزاقی، محمد ابراهیم نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش» [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 44-48]
 • رضایی صوفی، مرتضی نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • رضائی صوفی، مرتضی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 43-49]
 • رضائی صوفی، مرتضی بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-67]
 • رمضانی نژاد، رحیم مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 9-13]

س

 • سبحانی، یزدان نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • سجادی، سید نصراله بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 31-42]
 • سید عامری، میرحسن عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]

ش

 • شاکرمی، زهرا تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-30]
 • شتاب بوشهری، سیده ناهید تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-18]
 • شریفیان، اسماعیل دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 17-23]
 • شعبانی، عباس بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 43-49]
 • شعبانی، عباس بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-67]

ص

 • صادقی، رضا میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • صمدی، مهران نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 48-55]

ض

 • ضیایی، علی تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-39]
 • ضیائی، علی تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 51-62]

ط

 • طهماسبی شاه منصوری، حمید رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 49-54]

ع

 • عبدالوهاب، زهرا تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]
 • عیدی، حسین تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 9-16]
 • عیدی پور، کامران تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 9-16]
 • عسگری، بهمن تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-39]
 • عسگری، بهمن مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 9-13]
 • عسگری، بهمن پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه های ورزشی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 56-62]
 • عسگری زردابی، بهمن تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 9-16]
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 31-42]
 • علمشاهی، مریم تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-18]

ف

 • فتحی، فریبرز عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]
 • فراهانی، ابوالفضل تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-30]

ق

 • قاسمی، حمید نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 40-44]
 • قاسمی، حمید تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 23-30]
 • قاسمی، حمید رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 14-19]
 • قاسمی، حمید پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه های ورزشی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 56-62]
 • قاسمی، حمید تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 9-16]
 • قبادی یگانه، اکرم شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-39]
 • قره، محمد علی بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 40-47]
 • قیصری، راحله ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-70]
 • قلی پور، نگار بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 40-47]

ک

 • کیا، فرخ نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 48-55]
 • کاشف، سید محمد عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 32-43]
 • کشکر، سارا میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 19-25]
 • کشکر، سارا ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-70]
 • کشکر، سارا رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 49-54]

م

 • محمدی، زرگار نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 26-33]
 • محمدی، سردار اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 45-52]
 • محمدی، سردار بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان های ورزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 14-22]
 • محمدی، مهشید رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 14-19]
 • مخلصی، سعید بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 31-42]
 • مرادی، سالار نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-60]
 • مصطفایی، فردین نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 48-55]
 • مصطفایی، فردین نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-60]
 • مقدس، مصطفی مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 24-31]
 • ملائی، مینا تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما( [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 20-28]

ن

 • نظری، رسول نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 40-44]
 • نظری، رسول نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-13]
 • نظرویسی، حامد رویکرد برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 63-69]

ی

 • یکتایار، مظفر نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-13]
 • یوسفی، بهرام شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-39]