کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 39-50

10.30473/jsm.2019.43367.1296

شهرام شفیعی؛ محمد صادق افروزه؛ حکیمه افروزه


3. اثر سواد رسانه ای بر قابلیت‌های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 41-54

شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ سعید خانمرادی