کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 90-100

10.30473/jsm.2019.46012.1321

ارشد رحیمی گلوگاهی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


5. تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 49-58

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان