کلیدواژه‌ها = باشگاههای فوتبال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ارتباطات با رویکرد سیاسی با اثربخشی مدیران باشگاههای فوتبال (تهران )

دوره 8، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 15-25

10.30473/jsm.2020.49723.1363

سید رضا موسوی بیوکی؛ سیده طاهره موسوی راد؛ ابولفضل فراهانی