کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 34-42

10.30473/jsm.2018.5116

رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی


3. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی


4. بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 24-29

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی


5. تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 60-72

عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی


7. بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-67

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی


8. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 40-47

محمد علی قره؛ نگار قلی پور؛ زینب آنت